Projecten

Aangezien wij niet over een gericht netwerk beschikken en dat ook niet zelf willen opbouwen, maken wij gebruik van de kanalen van veel andere organisaties om onze doelstellingen te bereiken. Deze organisaties zijn in een viertal groepen onder te verdelen te weten Overheden, NGO’s, kleinere organisaties en particulieren in Europa en organisaties in het land zelf. Per project wordt gemiddeld een bedrag van ongeveer € 5.000,- beschikbaar gesteld aan deskundigen werkzaam in ontwikkelingslanden en al dan niet in dienst van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en instituten verbonden aan landbouwuniversiteiten, maar ook aan particulieren en organisaties in de ontwikkelingslanden zelf. Sinds de oprichting werden tientallen projecten door de Stichting A.J. van Rumpt ondersteund in diverse landen in met name Centraal Afrika, Zuid-Oost Azië, Zuid-Amerka en Oost-Europa. Onderstaand een beperkt overzicht van gesponsorde projecten;
Doneren
Gesteunde Projecten

Wanneer ook u zich kunt vinden in de doelstellingen van de Stichting A.J. van Rumpt en belangstelling hebt voor het financieel ondersteunen van de projecten, waaraan de stichting na zorgvuldige afweging subsidie verleent, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening IBAN NL60 RABO 0302 7533 38 t.n.v. de Stichting A.J. van Rumpt.

[fl_builder_insert_layout id=”63″ type=”fl-builder-template”]