OVER ONS

De Stichting A.J. van Rumpt werd in mei 1987 opgericht met als voornaamste doelstelling het financieel ondersteunen van kleinschalige landbouwprojekten gericht op de verbetering van de voedselproductie in ontwikkelingslanden.

Bestuur

Beunke-150x150

F.M. Beunke

Voorzitter sinds 2015 (Penningmeester 1989-2015) PasfotoPeterLerinkII-1

Dr. ir. P. Lerink

Secretaris sinds 2016 IMG_6747

Mw. C. Vermaat

Penningmeester sinds 2023

Perdok-150x150

Prof. ir. U.D. Perdok

Bestuurslid sinds 2005 WillemHoogmoedkopie

Dr. ir. W.B. Hoogmoed

Bestuurslid sinds 2018 annejoke2-1

Mw. A. Buth-Pons

Bestuurslid sinds 2019

Voormalige bestuursleden

A. J. van Rumpt † Oprichter en Voorzitter 1987 – 1999
Adviseur 1999 – 2011
Drs. B. Botman † Secretaris 1987 – 2003
J. ter Haar † Bestuurslid 1996 – 1999
Voorzitter 1999 – 2014
Mevrouw H.S. van Rumpt – Mulder † Beschermvrouwe 1987 – 2017
Ir. G.J. Poesse Bestuurslid 1987 – 2018
Th. Gille Penningmeester 2015 – 2023